Doneren

Doneren aan de voedselbank

Giften zijn van harte welkom!

Het geld wordt besteed aan kosten, die wij als voedselbank maken en voor het aankopen van voedsel als er in een bepaalde week niet genoeg producten in het basispakket zitten. Wij proberen hiermee iedere week een evenwichtig pakket samen te stellen.

Een financiële bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer: bank rekening :  NL09RABO0368788849 t.n.v. Stichting Voedselbank-Altena, Sleeuwijk

Wij zijn als Stichting in het bezit van een ANBI verklaring en hierdoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.

 

Voedsel over?

Heeft u voedsel over? Is uw vriesunit uitgevallen en de inmiddels ontdooide goederen kunnen niet meer via het reguliere kanaal verkocht worden. Of ligt de uiterste verkoopdatum in de zo nabije toekomst dat de partij niet meer via het reguliere kanaal afgezet kan worden. De verpakking van een pallet is beschadigd of de verpakking is verkeerd gedrukt. Herkent u dit en/of wilt u ons helpen bij het samenstellen van een volledig en gezond voedselpakket voor de cliënten van de Voedselbank? Stuur dan een e-mail naar: info@voedselbankaltena.nl of neem contact op via
telefoonnummer 06 11153446

De voedselbank ontvangt graag voedsel(pakketten), wij houden ons niet bezig met de inzameling van kleding.

Voor kleding verwijzen wij U naar de kledingbank, www.kledingbankaltena.nl