Aanmelden

Criteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn er criteria opgesteld. Deze zijn per 1 januari 2018 als volgt: Wanneer het maandelijks besteedbaar inkomen van een huishouden lager is dan de volgende bedragen, dan komt het huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket.

Onder inkomsten wordt verstaan: loon, uitkering, VT Belastingdienst, Toeslagen Belastingdienst. Kinderbijslag wordt niet gezien als inkomen.

Uitgaven zijn: alle vaste lasten, afbetalingen aan schulden en andere periodiek terugkerende uitgaven. Abonnementen telefonie en internet worden niet gezien als vaste lasten.

Verhoging normbedrag
De normbedragen worden ook in 2018 verruimd. Het basisbedrag per huishouden wordt met 10 euro verhoogd tot € 130. Daarnaast wordt het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85.

Het basisbedrag per huishouden : € 130
Het basisbedrag per persoon: € 85

Toelatingsnorm (in euro’s per maand) Per 1-1-2018 Per 1-1-2017
1-persoon € 215 (130+85) € 200
2 volwassenen € 300 (130+2*85) € 280
1 volwassene en 1 kind € 300 (130+2*85) € 280
1 volwassene en 2 kinderen € 385 (130+3*85) € 360
2 volwassenen en 2 kinderen € 470 (130+ 4*85) € 440
1 volwassene en 3 kinderen € 470 (130 + 4*85) € 440
etc.

 

 

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.

Wekelijkse bedragen x 4,3333

4-wekelijkse bedragen x 1,0833

Kwartaalbedragen / 3

Jaarbedragen / 12

 

 

Aanmelden voor een voedselpakket

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u zich aanmelden op onderstaande adressen:

Stichting Trema
Singel 16D
4255 HD Nieuwendijk
Tel. 0183 408444

Stichting Juvans
Orthenseweg 2/D
5212 XA ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073 6444244

Stichting Vluchtelingenwerk Altena
Raadhuisplein 1
4285 CP Woudrichem
Tel. 0183 509016