Vrijwilligerswerk

Aannamebeleid

Voordat je vrijwilliger wordt bij de Voedselbank, zal er een aanname-gesprek plaatsvinden. We kijken of je past binnen het team en vragen extra aandacht voor de kwetsbare positie voor de mensen die bij de Voedselbank komen.

Voor bepaalde werkzaamheden, zoals bestuurswerk, zal een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) opgevraagd worden.

Maatschappelijke stage

Scholieren kunnen ook een maatschappelijke stage doen bij de Voedselbank.

Contact