Integriteitscode
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze
klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als
gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels
opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken.
Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk
Voedselbank Integriteitscode 2022 voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt
onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen
Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met
ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en
geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of
bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer
anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan
iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met
één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn
hier2 te
vinden.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De
vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger
daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig
is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf
de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij
.
De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van)
diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Klachtenregeling

Hier kunt u de Klachtenregeling-klanten-en-vrijwilligers-2022-2 inzien.