Onze organisatie

Voedselbank-Altena is een op zichzelf staande stichting. Tevens opereren wij onder de vlag van Voedselbank Nederland.

Het bestuur van Stichting Voedselbank-Altena bestaat uit zes leden, die allen op vrijwillige basis hun medewerking verlenen.

Voorzitter  Adriaan Blokland
Secretaris  Ria van Ballegooijen
Penningmeester  Annette Bruins
Algemene leden  Dirk Jan van der Kooij (voedselveiligheid)

Robert Kunne

 

Adres voedselbank  Rijksstraatweg 69-2, 4254 XB  Sleeuwijk
Tel.nr/mail  06-11153446  info@voedselbankaltena.nl
Adres secretariaat Julianastraat  4,  4281 NR  Andel

GESCHIEDENIS VAN VOEDSELBANK ALTENA

Begin 2006 hebben de gezamenlijke kerken van Sleeuwijk het initiatief genomen om een voedselbank op te richten voor het Land van Altena. Na een oprichtingscomité gevormd te hebben, waarin leden uit alle kerken zitting hadden, is in september 2006 de Stichting Voedselbank-Altena opgericht. In december 2006 zijn we gestart met het uitdelen van de eerste voedselpakketten. Wij betrokken de artikelen, die wij in het pakket deden, toen van de Voedselbank Rotterdam. Deze voedselbank was de eerste voedselbank in Nederland en was uitgegroeid tot een landelijk functionerend uitdeelpunt van lokaal opererende voedselbanken. De bedrijven, die aan de voedselbank producten leverden, brachten die in Rotterdam en vandaar uit werden deze artikelen verdeeld onder de lokale voedselbanken. Op dit moment is het aantal voedselbanken in Nederland zo toegenomen, dat er acht regio’s gevormd zijn waar bedrijven hun voedsel kunnen doneren. Wij, als Voedselbank-Altena, vallen nu onder de regio Brabant-Zeeland en moeten nu onze producten ophalen in Tilburg, waar de regionale voedselbank gevestigd is.

Waarom een voedselbank?

“Een voedselbank, is dat in onze streek wel nodig? ” Dat was een opmerking, die wij kregen van verschillende mensen, toen wij in december 2006 van start gingen.

Nu ,terugkijkend, is het initiatief goed geweest, want het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank is behoorlijk toegenomen.

De Voedselbank heeft een tweeledig doel.

Ondersteuning van mensen die het financieel tijdelijk zwaar hebben.
Het tegengaan van verspilling van voedsel in Nederland.

Iedere week wordt er een voedselpakket verstrekt aan mensen die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn gekomen. De voedselpakketten zijn als tijdelijke noodhulp bedoeld. Mensen kunnen voor een periode van maximaal drie jaar een pakket ontvangen. De criteria die hiervoor gelden zijn landelijk vastgesteld. Hiervoor wordt uitgegaan van een netto te besteden bedrag per maand. De toetsing, of mensen voor een pakket in aanmerking komen, gebeurt door Surplus of stichting Vluchtelingenwerk. Met regelmaat vindt ook een hertoetsing plaats. Van de ontvanger van het pakket wordt medewerking gevraagd om tot verbetering van zijn of haar situatie te komen. Dit in samenwerking met de daarvoor bevoegde instanties.

Privacy statement

Hier is ons Privacy verklaring  in te zien.