Doneren aan de Voedselbank

Giften zijn van harte welkom!

Het geld wordt besteed aan kosten, die wij als voedselbank maken en voor het aankopen van voedsel als er in een bepaalde week niet genoeg producten in het basispakket zitten. Wij proberen hiermee iedere week een evenwichtig pakket samen te stellen.

Een financiële bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer: bank rekening : NL09 RABO 0368 7888 49 t.n.v. Stichting Voedselbank-Altena, Sleeuwijk

Wij zijn als Stichting in het bezit van een ANBI verklaring en hierdoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.

Voedsel over?

Stuur dan een e-mail naar: info@voedselbankaltena.nl of neem contact op via
telefoonnummer 06 11153446. Wij staan u graag te woord en overleggen met u.

Helaas mogen wij niet alles aannemen i.v.m. de voedselveiligheid. Bijvoorbeeld: bewerkte producten, deze moeten voorzien zijn van een lijst van ingrediënten op ieder afzonderlijk product.

Verse producten kunt u alleen op donderdagochtend afgeven bij de voedselbank. Of op woensdag of donderdag op laten halen door één van onze vrijwilligers. Donderdagmiddag is onze uitdeelmiddag, wij kunnen helaas op andere dagen onze vrijwilligers en cliënten niet mobiliseren om één en ander te realiseren.

De voedselbank ontvangt graag voedsel(pakketten), wij houden ons niet bezig met de inzameling van kleding.

Voor kleding verwijzen wij u graag naar, www.gainhelpt.nu . Stichting Gain, ’t Zand 14, 4254 XP Sleeuwijk.