voedselbank 2

Om mensen op weg te helpen.

Welkom op de website van Voedselbank-Altena. Wij maken deel uit van Voedselbanken Nederland.

Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en veel verspilling. Er zijn goederen zonder economische waarde, die vernietigd dreigen te worden. Er zijn mensen, die in armoede leven en die goederen nog uitstekend kunnen gebruiken. Op allerlei plaatsen in Europa zijn initiatieven genomen ter bestrijding van de (verborgen) armoede én de verspilling. Dit heeft geleid tot de oprichting van diverse voedselbanken.

De voedselbank heeft tot doel mensen met financiële problemen die leven in armoede, in het Land van Altena, te voorzien van een voedselpakket.

Onze vrijwilligers zijn wekelijks in de weer om voor deze groep mensen een pakket samen te stellen. Dit pakket is samengesteld met producten, die om verschillende redenen niet in de winkel liggen, maar kwalitatief nog goed zijn.