Bericht van de voorzitter

Dank aan alle gevers!

2022 ligt achter ons, een bewogen jaar waarin veel gebeurde in de wereld met veel impact (zoals prijsstijgingen). Ook hebben we vorig voorjaar  tijdelijk Oekraïense vluchtelingen van voedsel voorzien. Daarnaast zien we met name de laatste maanden van het afgelopen jaar het klantenaantal flink oplopen. Maar er is ook mooi nieuws!

Het financieel overzicht van het afgelopen jaar is gemaakt. We zijn overweldigd door de vele giften en bijdragen die wij mochten ontvangen van supermarkten, bedrijven, gemeente, scholen, kerken, verenigingen en particulieren. Dit maakt dat wij ondanks de grote onzekerheden waarin wij 2023 ingaan toch het vertrouwen hebben, dat wij mensen kunnen blijven voorzien in de nood.

Daarom wil ik graag namens het bestuur en vrijwilligers van de Voedselbank Altena iedereen hartelijk bedanken die meegeholpen heeft om dit mogelijk te maken

Hans Keller

voorzitter

Om mensen op weg te helpen.

Welkom op de website van Voedselbank-Altena. Wij maken deel uit van Voedselbanken Nederland.

Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en veel verspilling. Er zijn goederen zonder economische waarde, die vernietigd dreigen te worden. Er zijn mensen, die in armoede leven en die goederen nog uitstekend kunnen gebruiken. Op allerlei plaatsen in Europa zijn initiatieven genomen ter bestrijding van de (verborgen) armoede én de verspilling. Dit heeft geleid tot de oprichting van diverse voedselbanken.

De voedselbank heeft tot doel mensen met financiële problemen die leven in armoede, in het Land van Altena, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen we de sociale contacten van onze cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan.

Onze vrijwilligers zijn wekelijks in de weer om voor deze groep mensen een pakket samen te stellen. Dit pakket is samengesteld met producten, die om verschillende redenen niet in de winkel liggen, maar kwalitatief nog goed zijn.