Criteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn er criteria opgesteld. Deze zijn per 1 januari 2023 als volgt: Wanneer het maandelijks besteedbaar inkomen van een huishouden lager is dan de volgende bedragen, dan komt het huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket.

Onder inkomsten wordt verstaan: loon, uitkering, VT Belastingdienst, Toeslagen Belastingdienst. Kinderbijslag wordt niet gezien als inkomen.

Uitgaven zijn: alle vaste lasten, afbetalingen aan schulden en andere periodiek terugkerende uitgaven.

Het basisbedrag per huishouden : € 190
Het basisbedrag per persoon: € 110

Toelatingsnorm (in euro’s per maand) Per 01-01-2023
1-persoon € 300 ( basisbedrag190  +  1persoon 1 x 110)
2 volwassenen € 410 (190 + 2 x 110)
1 volwassene en 1 kind € 410 (190 + 2 x 110)
2 volwassene en 1 kinderen € 520 (190 + 3 x 110)
1 volwassene en 2 kinderen € 520 (190 + 3  110)
2 volwassene en 2 kinderen € 630 (190 + 4 x 110)
En voor ieder volgend persoon  €110 per maand erbij.

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.

  • Wekelijkse bedragen x 4,3333
  • 4-wekelijkse bedragen x 1,0833
  • Kwartaalbedragen / 3
  • Jaarbedragen / 12

Aanmelden voor een voedselpakket

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u zich aanmelden op onderstaande adressen:

Surplus (locatie Nieuwendijk)
Singel 16d
4255 HD Nieuwendijk
Tel: 0183-408444

indicaties.voedselbank@surplus.nl

Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland
Locatie Altena
Teamleider
Angela Krooswijk

Raadhuisplein 1
4285 CP Woudrichem

Telefoon 0183 – 509016