Privacy-verklaring

Voedselbank Altena, gevestigd aan Rijksstraatweg 69-2 4254 XB Sleeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Voedselbank Altena
Rijksstraatweg 69-2
4254 XB Sleeuwijk
Telefoon +31 611153446
Dirk-Jan van der Kooij is de Functionaris Gegevensbescherming van Voedselbank Altena. Hij is te bereiken via
dirk-jan@voedselbankaltena.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voedselbank Altena gebruikt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Email-adres
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij vragen geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voedselbank Altena verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen geautomatiseerde besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voedselbank Altena bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat u vrijwilliger af bent worden uw gegevens maximaal 1 jaar bewaard, wordt u van de lijst verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voedselbank Altena deelt uw persoonsgegevens niet met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voedselbank Altena gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar dirk-jan@voedselbankaltena.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voedselbank Altena neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dirk-jan@voedselbankaltena.nl