Activiteitenplan 2021

In verband met een verandering in de wetgeving betreffende voedselverspilling bieden de Nederlandse voedselverwerkende industrie en – supermarkten meer voedsel aan bij Voedselbanken Nederland. Ook dit jaar zijn de toelatingscriteria weer verruimd. O.a. door de btw verhoging op voedsel en andere prijsstijgingen.  Voor ons zou dit kunnen betekenen dat het aantal cliënten ook in 2021 zal toenemen.

In 2015 hebben we ons voedselveiligheid certificaat gekregen, dit is niet een eenmalige
gebeurtenis, maar een doorlopend traject dat ook in 2021 onze aandacht zal vragen.

We ondervinden veel steun van de bevolking – het bedrijfsleven, – maatschappelijke
organisaties en overheden in het Land van Heusden en Altena. Het blijft daarom voor ons
heel belangrijk om de goede contacten hiermee goed te onderhouden.

Activiteiten 2021

Inzamelen van voedsel, en dit op een efficiënte en veilige manier uitreiken aan mensen die dit nodig hebben.

Onderhouden – en eventueel aanschaffen van middelen om goede procescondities (o.a. koeling bij opslag en transport) te handhaven en de hygiëne te bewaken. Aandacht blijven schenken aan voedselveilig werken door onze vrijwilligers.

Bestaande contacten met leveranciers onderhouden en zo nodig het aantal leveranciers uitbreiden.

Onderhouden van contacten met de organisaties (TREMA, Farent, Vluchtelingenwerk) die de ” intake” voor ons verzorgen.

Contacten met maatschappelijke organisaties zoals kerken, scholen, pers en locale overheden onderhouden.